Feedback

We doen onze best om goede zorg te bieden, en voor u de processen  efficient te laten verlopen. We vinden een juiste bejegening belangrijk, en streven naar een harmonieus contact. Omdat wij aan 'de andere kant' van het proces zitten kan het zeker voorkomen dat bepaalde zaken vanuit uw perspectief niet efficient verlopen, of dat er vragen ontstaan over onze behandeling of de benadering van u. Het is voor ons belangrijk om ook uw perspectief te horen, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. We stellen het op prijs als u hier terugkoppeling over geeft!

Enquete

Vanaf september gaan we een aantal van u per email een link sturen. Via deze link kunt u een vragenlijst over de praktijk invullen. We hopen dat u daaraan wilt meewerken, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. De enquetes worden verzorgd door NPA.