Weer terug na ziekte

Door ziekte kon ik de afgelopen maanden u helaas niet zelf van dienst zijn. Gelukkig waren er waarnemers die voor u klaar stonden als dat nodig was. Ik ben me ervan bewust dat velen van u, ondanks deze waarnemers, last hebben gehad van de situatie in de praktijk. Desondanks hoorde ik van de assistente regelmatig terug dat er begrip was voor de situatie en dat iedereen een extra stukje geduld kon opbrengen. Ik wil jullie daar hartelijk voor bedanken! 

Inmiddels ben ik gelukkig zover hersteld dat ik vanaf mei in de praktijk aanwezig zal zijn voor administratie en spreekuur. De eerste tijd zal ik nog regelmatig een extra huisarts laten meewerken zodat er voor mij tijd overblijft om alles op de juiste manier op te kunnen pakken.

Ik vind het fijn om weer voor jullie klaar te kunnen staan!

 

HUISARTSENPRAKTIJK WILLEMSEN

Welkom op de website van huisarts J.Willemsen.

De praktijk is in de wijk Schollevaar, aan de Johan Jongkindrade 10 te Capelle aan de IJssel. We zijn een kleinschalige praktijk maar met onze gediplomeerde assistentes, de praktijkverpleegkundige, en de psycholoog van de Forta-groep, waarborgen we gevarieerde huisartsgeneeskundige zorg. 

 

We hebben een samenwerkingsverband met dokter Star in Schollevaar. Dit betekent dat we in geval van afwezigheid door ziekte, vrije dagen of nascholing voor elkaar waarnemen. Voor dat doel kunnen we op die momenten elkaars systemen raadplegen zodat we ook in de waarneming op de hoogte zjn van uw medische achtergronden. Uiteraard respecteren wij daarbij uw privacy. 

Digitale diensten

Contact

Herhaalrecepten

Feedback